Mesai Saatleri : Pazar hariç, 09:30 - 19:30 arasıdır
  İletişim : 0 242 318 00 81 - 0 542 284 36 22

Çalışma Yöntemimiz

randevuKurumumuzdan hizmet almak üzere bizi arayanlar, sekreterimizden randevu alabilir. Merkezimizde geldiğinizde sizleri tanımamız için hazırlanan bilgi formu’nu ayrıntılı ve dikkatle doldurmanız önemlidir. Doldurduğunuz bilgiler gizlilik ilkesine göre saklanmaktadır.

İlk görüşme çok önemlidir, sizin ve yaşadığınız sorun/durum hakkında bilgileri paylaştığımız, başvuru nedeninizi belirlediğimiz, sorularınızın cevaplandığı bir görüşmedir. Görüşmenin çerçevesine bağlı olarak bazen sorunun bir defada çözülmesi söz konusu olabilir. Takip görüşmesine her zaman ihtiyaç olmayabilir.

Jill-Welsh_MBF_IMG_3118İlk görüşme bir başlangıçtır. Kimi zaman sorunun tanımlanmasında güçlüklerin yaşanması veya sorunun karmaşık olması durumu ile karşılaşıldığında ve çözümlenmesi gereken sorunların birden fazla olması nedeniyle, çalışmamız bir görüşme ile sınırlanmaz. Çocuk veya gencin duygusal, davranışsal ve iletişim sorunlarının belirgin olması sonucunda önce gözlem ve testler aracılığıyla “tanıma ve değerlendirme” tamamlanır. Ardından çocuk/gence ait bulgular hakkında aile “bilgilendirilir”. Olası çözüm yolları görüşülür, önerilerde bulunulur, sorunun niteliğine bağlı olarak bireysel veya grup çalışmalarına yönlendirilir. Çalışma sonunda yapılan yeni bir değerlendirme ile “takip” çalışması planlanır.

İnceleme ve takip çalışmaları sürerken, ailenin onayı ile gerek görülmesi halinde okulla, psikiyatrist ile veya bir nörologla yürütülen bir ekip çalışması söz konusu olabilir. Danışmanlık merkezimizde uzman pedagog, psikolog ve psikolojik danışman, nöroloji uzmanı, psikiyatrist, çocuk gelişim uzmanı ve özel eğitim uzmanından oluşmuş bir destek ekip çalışması söz konusudur.

Sunduğumuz hizmetten elde edilecek yararlar ve verimliliğin sağlanması için, çalışmanın sürekliliği konusunda hem fikir olmak önemlidir. Bu da ancak sizlerin işbirliği ve karşılıklı oluşan güven ile sağlanabilir. Bu ortamın oluşmasında yöntemlerimize ve bize duyacağınız güven önemlidir. Oluşturacağımız saygı, güven, sabır, istek, dürüstlük yaklaşımı ile çalışma verimliliğini artırmak mümkün olacaktır.

Tanıma ve Değerlendirme

* İlk görüşmede, anne baba ile birlikte sorun tanımlanır, bilgi alınır.
* İkinci aşamada, soruna bağlı olarak, çocuk ya da genci tanıma amaçlı 2-3 görüşme ile duygusal ve akademik tanıma çalışmaları yapılır.
*Ailenin onayı alınarak, gerektiğinde okul ve gerekli kurumlardan ek bilgi alınır. İhtiyaç duyulması halinde genel sağlık durumu ile ilgili tıbbi, nörolojik ve/veya psikiyatrik muayene istenebilir.
*Sürecin sonunda elde edilen bilgiler ve tanıma çalışmaları doğrultusunda anne/baba ya da anne/baba/çocuk/gence sorunla ilgili değerlendirme ve öneriler aktarılır.

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail